Zindoktrynowany Trybunał

Podobno Trybunał Praw Człowieka odrzuci sprawę pewnej Austriaczki, ukaranej za nazwanie Mahometa pedofilem. Wydawałoby się, że TPC powinien być wolny od wszelkiej indoktrynacji. Chyba, że według TPC indoktrynacja może być tylko chrześcijańska – każda inna religia nie indoktrynuje.