Zerżnął swojego szefa?

Wszelkie wiadomości o molestowaniu nieletnich budzą wiele emocji. Najwięcej chyba te, w których głównym „bohaterem” jest osoba duchowna. O ile mnie pamięć nie myli, to założyciel tego koła wędkarskiego powiedział kiedyś: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Czy wobec tego można uznać, że każdy pleban, wtykający swoją fujarę w […]